Jeden Holanďan přišel po dlouhé době ke zpovědi a říka knězi: "Odpusťte mi, otče, zhřešil jsem. Za druhé světové války jsem ve svém podkroví schoval jednoho žida." "Ale to přece není hřích, pomoci človeku, byť jiné víry." "Ale já ho donutil zaplatit mi za každý týden dvacet guldenů." "No, to už tak hezké není, ale hřích to není." "Díky, otče. Moc se mi ulevilo. Ale mám ještě jeden dotaz." "Ptej se, synu." "Neměl bych mu říct, že válka už skončila?"


Vtip je v kategorii KostelníDalší vtipy v kategorii: